จีน AUDIOWELL HQ0067 Piezo Air Pump 24KHZ พัดลม Piezoelectric สำหรับระบายความร้อน

AUDIOWELL HQ0067 Piezo Air Pump 24KHZ พัดลม Piezoelectric สำหรับระบายความร้อน

ความถี่: 24KHz
อัตราการไหล: ≥0.3L/นาที
แรงดันคงที่: 1.0Kpa
1